اینجا...

موسسه منهاج الحیاة(موسسه فرهنگی قرآنی)
f220f5b3672f2bb9629d1fdb645b3f3297274816

دوره های پرطرفدار موسسه شهیدذوالفقاری ومنهاج الحیاة

کلاس ها
بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
0
40,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
2
20,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
3
49,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
0
99,000 تومان
100%
تخفیف
2
59000 – رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
79,000 تومان
1
79,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی

موسسه منهاج الحیاة